Raport z konsultacji projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na stronie BIP KPRM opublikowany został Raport z konsultacji projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie projektu z działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Konsultacje od-nowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.

raport

.pdf
Pobierz plik