Skład Zespołu Reforma

 • Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji – Koordynator prac Zespołu
 • Krzysztof Balon – Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Jerzy Boczoń – Fundacja RCIiWOP
 • Wacław Czakon – Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
 • Łukasz Domagała – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Alicja Gawinek – Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Artur Gluziński – Ekspert niezależny
 • Beata Hernik-Janiszewska – Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
 • Przemysław Jaśkiewicz – Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Maciej Kunysz – Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko – Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • Piotr Stec – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
 • Anna Tworz – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Łukasz Waszak – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
 • Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Wojciech Kaczmarczyk – Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego