Spotkanie Pełnomocnika ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim

18 luty 2016

Jak zbudować w Polsce pluralistyczne społeczeństwo obywatelskie? Co powinny robić organizacje pozarządowe, aby skutecznie wykorzystywać mechanizmy wspierające ich działalność? Jakie zmiany w polityce wobec trzeciego sektora planuje obecny rząd? to tematy jakie poruszano podczas spotkania z Pełnomocnikiem na Uniwersytecie Warszawskiem w dniu 16 lutego.

Punktem wyjścia do dyskusji były założenia rządowego Programu dla Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/program-dla-rozwoju-spolecze…

„Państwo powinno zaproponować organizacjom pozarządowym propozycje zmian mające na celu zwiększenie pluralizmu trzeciego sektora” – mówił podczas spotkania zorganizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów i środowisko Instytutu Analiz Politycznych i Gospodarczych Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Zasadniczym celem, jaki Pełnomocnik stawia przed sobą, jest zmiana aktualnego stanu rzeczy i budowa pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego. Chce do tego doprowadzić poprzez działania takie, jak: ograniczenie barier prawnych utrudniających rozwój trzeciego sektora, stworzenie obszaru rzeczywistego dialogu obywatelskiego, wsparcie partycypacji obywatelskiej czyli uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji, wsparcie organizacji strażniczych zajmujących się monitorowaniem przestrzegania prawa, promowanie edukacji obywatelskiej z uwzględnieniem edukacji historycznej oraz istotne zmiany w zakresie finansowania organizacji społecznych (m.in. poprzez wyjście z myślenia konkursowego i projektowego na rzecz wsparcia szerszej działalności wieloletniej).

(źródło: blogpress.pl)

Linki:


Relacje ze spotkania i fotografie