Spotkanie z przedstawicielami uniwersytetów ludowych

26 luty 2016

25 lutego Pełnomocnik do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk spotkał się z przedstawicielami Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy (powiat kartuski) i Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie (powiat płocki).

Przedstawiciele UL przekazali Pełnomocnikowi zaproszenie na konferencję „Kompetencje kluczowe – uniwersytety ludowe – społeczeństwo obywatelskie. W poszukiwaniu współczesnej Szkoły dla Życia”, która odbędzie się 14 marca w Europejskim Centrum Solidarności (Gdańsk). W trakcie spotkania goście przybliżyli Pełnomocnikowi długą, ale zapomnianą dziś trochę historię uniwersytetów ludowych w Polsce, których najbujniejszy rozkwit przypadł na lata międzywojenne. Rozmawiano także o wielkim potencjale uniwersytetów ludowych jako instytucji wspomagających rozwój osobisty i zawodowy osób poza dużymi obszarami miejskimi. W opinii gości, uniwersytety ludowe realizują projekty, których wartością oprócz programu merytorycznego jest sama możliwość spotkania się i rozmowy. Wojciech Kaczmarczyk podkreślił z kolei, że sieć uniwersytetów ludowych może odegrać ważną rolę w realizacji niektórych elementów Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze edukacji obywatelskiej.

Linki:


Strona internetowa KUL