Trwające konsultacje projektów programów

Obecnie nie trwają konsultacje publiczne projektów programów przygotowywanych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.