Trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem odbędzie się 10 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński zwołuje trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na 10 stycznia 2020 roku o godzinie 13:30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.