Uchwały

Nr Data Sprawa, której dotyczy uchwała Uwagi / Załączniki
1 27.11.2004 w sprawie wyboru współprzewodniczących Rady
2 04.02.2004 Doraźny zespół problemowy do spraw podatkowych związanych z działalnością pożytku publicznego
3 05.02.2004 w sprawie rekomendacji organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących
4 07.04.2004 w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
5 05.05.2004 w sprawie powołania doraźnego zespołu ds. funduszy unijnych
6 22.06.2004 Powołanie stałego zespółu problemowego ds. wypracowania rozwiązań systemowych pomocy i integracji społecznej
7 22.06.2004 Powołanie stałego zespołu problemowego ds. współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
8 22.06.2004 Powołanie stałego zespołu problemowego ds. funduszy unijnych
9 22.06.2004 w sprawie regulaminu Rady DPP
10 29.06.2004 w sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących
11 12.07.2004 w sprawie rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarządowej do Komitetu Monitorującego do spraw SPO-Transport
12 12.07.2004 w sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego ZPORR
13 12.07.2004 w sprawie rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarządowej do Komitetu Monitorującego PO „Pomoc Techniczna 2004-2006
14 15.07.2004 w sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu do spraw Monitorowania SPO – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”
15 29.07.2004 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Sterującego dla SPO-Transport oraz Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności
16 14.09.2004 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Sterujących SPO RZL, Komitetu Sterującego SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Komitetu Sterującego PO Pomoc Techniczna
17 12.10.2004 w sprawie wyłonienia dwóch przedstawicieli RDPP do udziału w pracach Międzyresortowego Zespołu do przygotowania NPR na lata 2007-2013
18 05.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Wielkopolskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
19 10.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Świętokrzyskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
20 15.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Lubuskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
21 15.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Małopolskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
22 19.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Podlaskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
23 24.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawicieli RDPP do udziału w pracach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
24 26.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Dolnośląskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
25 26.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Podkarpackiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
26 26.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Łódzkiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
27 29.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
28 29.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Opolskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
29 30.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Lubelskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
30 30.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Mazowieckiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
31 30.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Śląskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
32 30.11.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
33 14.12.2004 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Zachodniopomorskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
34 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie uchwalenia w dniu 16.12.2004 r. przez Senat RP zmniejszenia kwoty środków na realizację Rządowego Programu Wielotniego „FIO”
35 13.01.2005 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Pomorskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
36 21.03.2005 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Sterującego dla priorytetu „Rozwój zasobów ludzkich Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
37 21.03.2005 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Sterującego dla priorytetu ” Polityka regionalna i działania transgraniczne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego
38 06.04.2005 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego