Wizyta Delegacji Komisji ds. Opracowywania Projektów Ustaw Izby Reprezentantów Regionów Republiki Indonezji w KPRM

W dniu 13 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Delegacji Komisji ds. Opracowywania Projektów Ustaw Izby Reprezentantów Regionów Republiki Indonezji z Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM – Panią dr Agnieszką Rymszą oraz pracownikami reprezentującymi Wydział Programowania i Analiz tego departamentu. Wizyta Delegacji Indonezji związana była z poszukiwaniem dobrych praktyk legislacyjnych i wzorów instytucjonalnych w związku z przygotowywaniem regulacji prawnych dotyczących udziału obywateli w tworzeniu polityk publicznych w Indonezji.

Na spotkaniu poruszano zagadnienia dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i udziału społeczeństwa w formułowaniu polityk publicznych w Polsce. Omówiono w szczególności: zasady udziału społeczeństwa w tworzeniu strategii i polityk rządowych oraz w planowaniu rozwoju, sposoby pozyskiwania przez rząd informacji o oczekiwaniach i opiniach społeczeństwa oraz poziom partycypacji obywatelskiej w sprawowaniu władzy na szczeblu centralnym i szczeblu lokalnym.