Wizyta Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w Waszyngtonie

19 Marca 2016

W dniach 17-18 marca br. Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania uczestniczył w szeregu spotkań w Waszyngtonie.

Pełnomocnik spotkał się m.in. z przedstawicielami Rady Bezpieczeństwa Narodowego: Stephenem Pomperem (Senior Director for Multilateral Affairs), Laurą Abrahams Schulz (Director for Global Engagement) oraz Gorinne Graff (Director for Democracy and Governance), a także z prezesem National Endowment for Democracy – Carlem Gershmanem oraz prezesem Freedom House – dr Markiem P. Lagonem.

Celem spotkań było omówienie założeń Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz zaangażowanie rządu w tym zakresie, w szczególności w rozwój instytucji dialogu obywatelskiego, zmniejszanie barier rozwojowych dla organizacji III sektora i stworzenie spójnego systemu finansowania oraz powołanie Korpusu Solidarności – Programu Wspierania Wolontariatu.