Wyniki naboru na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

29 Stycznia 2018

W wyniku naboru, ogłoszonego przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w dniu 10 stycznia br. w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909), który stanowi, że Członków Rady, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu na wniosek reprezentowanych organizacji, Przewodniczący powołał na członków I kadencji Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: Panią Weronikę Czyżewską – Waglowską, • Panią Ilonę Gosiewską, • Pana Wojciecha Jachimowicza, • Pana Sebastiana Wijasa, • Pana Tymoteusza Zycha.