Zamieszczanie sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego
do 15 lipca

Przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za cały 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp. Termin na zamieszczenie sprawozdań za 2018 rok upływa 15 lipca 2019 roku.

Jeśli rok obrotowy organizacji pożytku publicznego jest inny niż rok kalendarzowy, organizacja zamieszcza sprawozdania za 2018 rok do 2 grudnia 2019 roku (30 listopada w tym roku przypada w sobotę, więc liczy się kolejny dzień roboczy).

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp.