„Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Konferencja pt. „Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” organizowana przez Instytucję Pośredniczącą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 czerwca 2019 r.

Instytucja Pośrednicząca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, która odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sali im. Anny Walentynowicz. Celem wydarzenia jest podsumowanie dotychczasowych efektów wdrażania przez Instytucję Pośredniczącą w KPRM Działania 2.16 PO WER oraz omówienie planów naborów wniosków w drugiej połowie perspektywy finansowej.

Do udziału w panelach konferencyjnych zaprosiliśmy przedstawicieli administracji rządowej, ekspertów oraz naszych beneficjentów, którzy przedstawią realizowane przez nich projekty i podzielą się swoimi doświadczeniami.

Sprawdź program naszej konferencji!

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do wszystkich zainteresowanych – zarówno przedstawicieli podmiotów trzeciego sektora, administracji publicznej jak i szerokiego kręgu osób zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Zachęcamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1) do 10 czerwca 2019 r. na adres efs@kprm.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona!

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z adresem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

formularz

.doc
Pobierz plik