NOWY TERMIN Konferencji pn. „Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu”


Szanowni Państwo!


W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie, Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Grupa III „Różnorodność Europy” Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ustalił nowy termin konferencji nt. roli wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu.


Konferencja prawdopodobnie odbędzie się 2 lipca 2020 r.O szczegółowych zasadach zgłaszania i rejestracji zostaną Państwo powiadomieni po 25 maja 2020 r.

Osoby, które zgłosiły się na pierwotny termin konferencji będą miały pierwszeństwo w rejestracji.

Jeżeli w lipcu nadal będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń, organizatorzy konferencji skontaktują się z Państwem.