Zaproszenie przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r.

Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie:

1. Efektywność dystrybucji środków publicznych  w kontekście szans i zagrożeń dla organizacji pozarządowych.

2. Informacja o działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

3. Dostępność funduszy UE dla organizacji w okresie programowania 2021-2027.

4. Dyskusja.

5. Podsumowanie spotkania.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11 marca 2019 r. w godzinach 11:00 – 13:00 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w sali 202.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń – zawierających nazwę organizacji oraz imię i nazwisko przedstawiciela organizacji – do udziału w spotkaniu na adres mailowy: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl w terminie do dnia 6 marca br. (środa). W przypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że warunkiem wejścia na teren KPRM jest okazanie dokumentu tożsamości.


Zapraszamy!