Zespoły eksperckie

 • Zasadniczym celem powołania zespołów eksperckich przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jest opracowywanie i konsultowania założeń programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Zespoły mają charakter pomocniczy i doradczy. Powstały jako wyraz dążenia Przewodniczącego Komitetu do nawiązania stałej współpracy ze środowiskami pozarządowymi i naukowymi, a także wdrażania zasad dialogu obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej w pracach nad tworzeniem rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Powołanych zostało 8 zespołów tematycznych. Każdy z zespołów liczy od kilku do kilkunastu osób.

Zespoły te poświęcone są następującym obszarom tematycznym:

 1. Budowa instytucji dialogu obywatelskiego,
 2. Podstawy prawne społeczeństwa obywatelskiego,
 3. Reforma systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Program rozwoju wolontariatu – Korpus Solidarności,
 5. Edukacja obywatelska – wspieranie rozwoju uniwersytetów ludowych,
 6. Promocja uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
 7. Wsparcie rozwoju harcerstwa,
 8. Reforma systemu zlecania zadań publicznych.