Zespoły eksperckie

  • Zasadniczym celem powołania zespołów eksperckich przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jest opracowywanie i konsultowania założeń programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  • Zespoły mają charakter pomocniczy i doradczy. Powstały jako wyraz dążenia Przewodniczącego Komitetu do nawiązania stałej współpracy ze środowiskami pozarządowymi i naukowymi, a także wdrażania zasad dialogu obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej w pracach nad tworzeniem rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  • Powołanych zostało 7 zespołów tematycznych. Każdy z zespołów liczy od kilku do kilkunastu osób.

Zespoły te poświęcone są następującym obszarom tematycznym:

  1. Budowa instytucji dialogu obywatelskiego,
  2. Podstawy prawne społeczeństwa obywatelskiego,
  3. Reforma systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  4. Program rozwoju wolontariatu – Korpus Solidarności,
  5. Edukacja obywatelska – wspieranie rozwoju uniwersytetów ludowych,
  6. Promocja uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
  7. Wsparcie rozwoju harcerstwa.