Zespół ds. budowy instytucji dialogu obywatelskiego