Skład Zespołu ds. budowy instytucji dialogu obywatelskiego

 • Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
 • Jerzy Boczoń – Fundacja RC
 • Rafał Borkowski – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Marek Borowski – Federacja Banków Żywności
 • Jacek Gazda – Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 • Eugeniusz Gosiewski – Stowarzyszenie Odra-Niemen
 • Jan Grabowski – Kujawsko Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Beata Hernik-Janiszewska – Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
 • Marcin Izdebski – Fundacja Republikańska
 • Andrzej Juros – Stowarzyszenie Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 • Teresa Kapela – Związek Dużych Rodzin 3Plus
 • Agnieszka Lenartowicz-Łysik  – Doradca Prezydenta RP – obserwator
 • Krystyna Lewkowicz – Obywatelski Parlament Seniorów
 • Wojciech Misztal – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Agnieszka Olender – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko – Konwent WRDPP
 • Józef Orzeł – Stowarzyszenie Miasta w Internecie
 • Anna Petroff-Skiba – Centrum Komunikacji Społecznej M. St. Warszawy
 • Karolina Poczykowska – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 • Bohdan Pretkiel – Fundacja Parnas
 • Tomasz Schimanek – Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Olga Semeniuk – Fundacja Wolność i Demokracja
 • Maciej Skotnicki – Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej
 • ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Dariusz Suszyński – Związek Młodzieży Wiejskiej
 • Witold Toczyski – Uniwersytet Gdański
 • Martyna  Wielińska – Stowarzyszenie Odra-Niemen
 • Witold Zakrzewski – Fundacja OPOR