Zespół ds. edukacji obywatelskiej – wspierania rozwoju uniwersytetów ludowych