Skład Zespołu ds. programu rozwoju wolontariatu – Korpus Solidarności

 • Sulisława Borowska – Kaszubski Uniwersytet Ludowy
 • Robert Drogoś – Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
 • Tomasz Godlewski – Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Jakubowski  – Fundacja Wolności
 • Ewa Kosiedowska – Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
 • Marta Kukowska
 • Krzysztof Kwatera – Polska Sieć LGD
 • Joanna Mielczarek – Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich
 • Małgorzata Misztela – Centrum Wolontariatu w Warszawie
 • Ernest Nosko – Stowarzyszenie RKW
 • Bartosz Pawlak – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
 • Dariusz Pietrowski – Centrum Wolontariatu w Warszawie
 • Piotr Sawościan – Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej
 • Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego
 • Dariusz Stawik – Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
 • Małgorzata Suszyńska – Stowarzyszenie Odra-Niemen
 • Janusz Szymborski – Ogólnopolski Parlament Seniorów
 • Beata Tokarz-Kamińska – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
 • Kamil Wrzos – Fundacja Rozwoju Wolontariatu
 • Damian Zegadło – Diecezjalne Centrum Wolontariatu, Caritas