Zespół ds. promocji uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałania ich dyskryminacji