Skład Zespołu ds. reformy systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 • Rafał Adamczewski – Stowarzyszenie Sudenci dla Rzeczpospolitej
 • Jan Bazyl – Grupa Zagranica
 • Ks. Marian Bocho, Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. Piotra Skargi
 • Ewelina Bury – Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Filip Gołębiewski – Fundacja Court Watch
 • Ilona Gosiewska – Stowarzyszenie Odra Niemen
 • Karol Gutsze – LGD Bory Tucholskie
 • Arkadiusz Jachimowicz – SPLOT
 • Wojciech Jachimowicz – Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
 • Przemysław Jaśkiewicz – Fundacja Niepodległości
 • Ryszard Kamiński – Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Alina Kozińska-Bałdyga – Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Sebastian Musioł – Pracownia Innowacji Społecznych
 • Michał Pelczarski
 • Anna Maria Rożek – Fundacja Lex Nostra
 • Kamil Rybikowski – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej
 • Izabela Szeląg – Fundacja Instytut Aurea Libertas
 • Krzysztof Witko
 • Przemysław Żydok – Fundacja Aktywizacja