Zespoły problemowe Rady

Zespół do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

 1. Bohdan Aniszczyk
 2. Krzysztof Balon – Przewodniczący Zespołu
 3. Mariusz Bulski
 4. Łukasz Domagała
 5. Piotr Drygała
 6. Alicja Gawinek
 7. Przemysław Jaśkiewicz
 8. Wojciech Kaczmarczyk
 9. Maciej Dawid Kunysz
 10. Justyna Kalina Ochędzan
 11. Teresa Tiszbierek
 12. Waldemar Weihs

Zespół do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 1. Piotr Drygała
 2. Łukasz Tomasz Gojke
 3. Wojciech Jachimowicz
 4. Teresa Tiszbierek – Przewodnicząca Zespołu
 5. Mirosława Widurek

Zespół do spraw Gospodarki i Rozwoju

 1. Mariusz Bulski
 2. Łukasz Domagała
 3. Łukasz Tomasz Gojke
 4. Bożena Lisowska – Przewodnicząca Zespołu
 5. ks. Stanislaw Słowik

Zespół do spraw Interwencji

 1. Bohdan Aniszczyk
 2. Bogusław Janusz Cebulski
 3. Łukasz Tomasz Gojke – Przewodniczący Zespołu
 4. Przemysław Jaśkiewicz
 5. Kamil Sieratowski
 6. Waldemar Weihs
 7. Mirosława Widurek

Zespół do spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego

 1. Zbigniew Barciński
 2. Łukasz Tomasz Gojke
 3. Przemysław Jaśkiewicz
 4. Bożena Lisowska
 5. Justyna Kalina Ochędzan
 6. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Przewodnicząca Zespołu
 7. ks. Stanisław Słowik
 8. Aleksander Waszkielewicz

Zespół do spraw Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

 1. Paweł Backiel
 2. Krzysztof Balon
 3. Bogusław Janusz Cebulski
 4. Łukasz Domagała
 5. Piotr Drygała
 6. Alicja Gawinek
 7. Wojciech Kaczmarczyk
 8. Maciej Dawid Kunysz
 9. Cezary Miżejewski
 10. Justyna Kalina Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu
 11. ks. Stanisław Słowik
 12. Waldemar Weihs

Zespół do spraw Komunikacji Społecznej

 1. Paweł Backiel
 2. Bogusław Janusz Cebulski – Przewodniczący Zespołu
 3. Wojciech Dec
 4. Łukasz Tomasz Gojke
 5. Bożena Lisowska
 6. Justyna Kalina Ochędzan
 7. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 8. Waldemar Weihs
 9. Maciej Andrzej Zarębski

Zespół do spraw Funduszy

 1. Paweł Backiel
 2. Wojciech Dec
 3. Łukasz Domagała
 4. Alicja Gawinek
 5. Maciej Dawid Kunysz – Przewodniczący Zespołu
 6. Cezary Miżejewski
 7. Justyna Kalina Ochędzan
 8. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 9. Mariusz Pruszyński
 10. Kamil Sieratowski
 11. ks. Stanisław Słowik
 12. Aleksander Waszkielewicz
 13. Waldemar Weihs

Zespół do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych

 1. Bohdan Aniszczyk
 2. Krzysztof Balon
 3. Łukasz Domagała
 4. Łukasz Tomasz Gojke
 5. Cezary Miżejewski
 6. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 7. Mirosława Widurek – Przewodnicząca Zespołu

Zespół do spraw Realizacji Zasady Partnerstwa

 1. Krzysztof Balon
 2. Łukasz Domagała
 3. Alicja Gawinek
 4. Maciej Dawid Kunysz
 5. Cezary Miżejewski – Przewodniczący Zespołu

Zespół doraźny do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej

 1. Paweł Backiel
 2. Mariusz Bulski
 3. Bogusław Janusz Cebulski
 4. Łukasz Tomasz Gojke
 5. Wojciech Jachimowicz
 6. Przemysław Jaśkiewicz
 7. Maciej Andrzej Zarębski – Przewodniczący Zespołu