Zespoły problemowe Rady

Zespół do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

 1. Krzysztof Balon – Przewodniczący Zespołu
 2. Mariusz Bulski
 3. Bogusław Janusz Cebulski
 4. Łukasz Domagała
 5. Piotr Drygała
 6. Alicja Gawinek
 7. Łukasz Tomasz Gojke
 8. Przemysław Jaśkiewicz
 9. Wojciech Kaczmarczyk
 10. Maciej Dawid Kunysz
 11. Justyna Kalina Ochędzan
 12. Teresa Tiszbierek
 13. Waldemar Weihs

Zespół do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 1. Piotr Drygała
 2. Łukasz Tomasz Gojke
 3. Anna Grygierek
 4. Wojciech Jachimowicz
 5. Teresa Tiszbierek – Przewodnicząca Zespołu

Zespół do spraw Gospodarki i Rozwoju

 1. Mariusz Bulski
 2. Łukasz Domagała
 3. Łukasz Tomasz Gojke
 4. Bożena Lisowska – Przewodnicząca Zespołu
 5. ks. Stanislaw Słowik

Zespół do spraw Interwencji

 1. Bogusław Janusz Cebulski
 2. Łukasz Tomasz Gojke – Przewodniczący Zespołu
 3. Przemysław Jaśkiewicz
 4. Kamil Sieratowski
 5. Waldemar Weihs
 6. Mirosława Widurek
 7. Maciej Andrzej Zarębski

Zespół do spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego

 1. Zbigniew Barciński
 2. Bogusław Janusz Cebulski
 3. Łukasz Tomasz Gojke
 4. Przemysław Jaśkiewicz
 5. Bożena Lisowska
 6. Justyna Kalina Ochędzan
 7. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Przewodnicząca Zespołu
 8. Adam Ptasiński
 9. ks. Stanisław Słowik
 10. Aleksander Waszkielewicz
 11. Mirosława Widurek
 12. Maciej Andrzej Zarębski

Zespół do spraw Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

 1. Krzysztof Balon
 2. Łukasz Domagała
 3. Piotr Drygała
 4. Alicja Gawinek
 5. Wojciech Kaczmarczyk
 6. Maciej Dawid Kunysz
 7. Cezary Miżejewski
 8. Justyna Kalina Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu
 9. Adam Ptasiński
 10. Waldemar Weihs

Zespół do spraw Komunikacji Społecznej

 1. Paweł Backiel
 2. Bogusław Janusz Cebulski – Przewodniczący Zespołu
 3. Wojciech Dec
 4. Alicja Gawinek
 5. Łukasz Tomasz Gojke
 6. Maciej Dawid Kunysz
 7. Bożena Lisowska
 8. Justyna Kalina Ochędzan
 9. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 10. Adam Ptasiński
 11. Waldemar Weihs
 12. Mirosława Widurek
 13. Maciej Andrzej Zarębski

Zespół do spraw Funduszy

 1. Krzysztof Balon
 2. Mariusz Bulski
 3. Wojciech Dec
 4. Łukasz Domagała
 5. Alicja Gawinek
 6. Piotr Krasuski
 7. Maciej Dawid Kunysz – Przewodniczący Zespołu
 8. Cezary Miżejewski
 9. Justyna Kalina Ochędzan
 10. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 11. Mariusz Pruszyński
 12. Kamil Sieratowski
 13. Aleksander Waszkielewicz

Zespół do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych

 1. Bohdan Aniszczyk
 2. Krzysztof Balon
 3. Łukasz Domagała
 4. Łukasz Tomasz Gojke
 5. Cezary Miżejewski
 6. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 7. Mirosława Widurek – Przewodnicząca Zespołu
 8. Maciej Andrzej Zarębski

Zespół doraźny do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej

 1. Paweł Backiel
 2. Mariusz Bulski
 3. Bogusław Janusz Cebulski
 4. Łukasz Tomasz Gojke
 5. Wojciech Jachimowicz
 6. Przemysław Jaśkiewicz
 7. Mirosława Widurek
 8. Maciej Andrzej Zarębski – Przewodniczący Zespołu